Bekijk een andere module..
Terug naar de homepage..

GFMS

Wij beschouwen GFMS als belangrijk middel om het groepsfunctioneren bespreekbaar te maken en kwaliteiten en verbetermogelijkheden helder te krijgen. Dit kan met verschillende diepgang onderzocht en besproken worden. De basis is dat er met hulp van feedback uit de omgeving en door eigen reflectie op het teamfunctioneren een TeamOntwikkelPlan (TOP) opgesteld wordt met daarin SMART geformuleerde ontwikkeldoelen voor de groep als geheel. Het TOP biedt de vakgroep houvast bij implementatie en kan door de vakgroep gebruikt worden bij verantwoording bijvoorbeeld in het kader van een externe kwaliteitsvisitatie.

Vanuit onze ervaring op de werkvloer geloven wij er in dat de vraag ‘waarom gaan de zaken zoals ze gaan?’ idealiter ook aan bod komt. Hiermee wordt een extra dimensie toegevoegd aan de inzichten waarmee de groep na de GFMS met de voorgenomen acties aan de slag gaan. Wij brengen deze verdieping aan met behulp van Management Drives. Klik hier voor meer informatie.

De teamleden vullen vooraf een online vragenlijst in en krijgen op de dag zelf hun individuele drijfveren profiel en ook het groepsprofiel uitgelegd waarmee inzicht wordt verkregen in bepaalde gedragspatronen en wrijvingen en een taal geboden wordt daarover te kunnen spreken. Hiermee wordt de ‘onderstroom’ bespreekbaar en wordt de kans vergroot dat voorgenomen veranderingen vanuit het TOP ook daadwerkelijk plaats gaan vinden.

Tot slot is nog een extra dimensie toe te voegen wanneer de individuele ontwikkeling (IFMS) in relatie wordt gebracht met GFMS. Immers de analyse en aanpak van het groepsfunctioneren en de individuele sterkten en zwakten hebben ook betekenis voor de ontwikkeling van ieder lid van de groep. Deze relatie tussen GFMS en IFMS kan op verschillende manieren tot uiting gebracht worden. Bijvoorbeeld door de teamleden onderling te laten reflecteren op de samenwerking (elkaar feedback geven). Een andere vorm is dat de leden hun eigen IFMS uitkomsten (POP) met elkaar bespreken, het zogenaamde Gedeeld-IFMS. Hiermee wordt persoonlijke ontwikkeling uit een solistische setting gehaald en de individuele inbreng en het collectieve streven beter op elkaar afgestemd. De uitkomst van GFMS leidt daarmee mogelijk tot additionele persoonlijke doelen die in het POP worden uitgewerkt.

Hieronder is een overzicht weergegeven van de vijf varianten om aan de slag te gaan met het functioneren van medisch specialisten:

GFMS-varianten van De Excellente Maatschap
IFMS* 1**
Gedeeld IFMS
2
Basis GFMS
3
(= 2 + MD)
GFMS+
Basis GFMS met verdieping drijfverenanalyse
4**
(= 1 + 2 + MD)
GFMS++
Basis GFMS met verdieping drijfverenalalyse en verbinding met IFMS
kernvraag Aan welke ontwikkelingen in persoonlijk functioneren wil de specialist de komende twee jaar werken? Wat zijn de persoonlijke ontwikkeldoelen van de teamleden en hoe kan men elkaar hierbij helpen? Op welke terreinen kunnen / moeten we beter functioneren? Aanvullend: Waarom gaat het zoals het gaat in onze vakgroep? Aanvullend: Wat betekent de gewenste groepsontwikkeling voor ieder lid individueel?
ingrediënten Multisource Feedback Zelfreflectie IFMS uitkomsten zoals POP Multi Source Feedback Zelfreflectie vakgroep Inzicht in theorie teamontwikkeling Aanvullend: Online vragenlijst Management Drives: drijfverenanalyse individueel en groep Aanvullend: Reflectie op ieders individuele bijdrage aan het groepsproces (elkaar feedback geven) uitgaande van POP en drijfverenanalyse
resultaat Persoonlijk Ontwikkelplan In team is ieders POP bekend en afspraken zijn gemaakt over support vanuit het team Team Ontwikkel Plan Aanvullend: Inzicht in individueel profiel Inzicht in groepsprofiel TOP met verdieping Aanvullend: Relatie tussen GFMS en de groepsbijdrage van ieder individueel lid
duur bijeenkomst(en) Af te stemmen 4 uur (uitgaande van 15 leden) 4 uur 6 uur 10 uur

* De focus van De Excellente Maatschap ligt op groepsfunctioneren van medische vakgroepen. Dat vinden we leuk en daar zijn we sterk in. We zijn bekend met de verschillende werkvormen van IFMS en kunnen dat vervlechten in onze GFMS-aanpak.
We werken graag samen met aanbieders van IFMS-instrumenten.

** De varianten Gedeeld IFMS en GFMS++ veronderstellen dat alle vakgroepleden recent een IFMS-traject doorlopen hebben of aan het doorlopen zijn.

Contact

Schroom niet om vrijblijvend uw vraag aan ons te stellen.

De Excellente Maatschap

Bezoekadres:
Soestdijkseweg Zuid 224, 3721 AJ Bilthoven
Postadres:
Postbus 116, 3720 AC Bilthoven

T 035 5423922
E info@excellentemaatschap.nl
KvK 62110144