Bekijk een andere module..
Terug naar de homepage..

Management Drives

Drijfveren als verbindend instrument tussen individuele bijdrage en groepsprestatie van de vakgroep

We zijn op zoek gegaan naar een instrument dat antwoord geeft op de vraag "Waarom gaat het in deze vakgroep zoals het gaat?"

Het antwoord op deze vraag hebben we gevonden in de methode Management Drives. Management Drives legt de relatie tussen het functioneren van de groep en de kracht van elk individueel lid van die groep. In het bedrijfsleven en ook bij de overheid, waar het belang van goed teamwork al veel langer een belangrijk item is, wordt frequent en met succes gebruik gemaakt van deze methodiek. Management Drives onderscheidt zes drijfveren.

De ze drijfveren (Management Drives) De zes drijfveren (Management Drives)

De methode biedt op een waardevrije wijze inzicht in de belangrijkste drijfveren van de individuele leden van de vakgroep en van de groep als totaal. Het laat zien dat de vakgroep en de leden leidende denkpatronen en gewoontes hebben. De drijfveren voorspellen in hoge mate hoe de leden en het team zich gedragen. Dit inzicht helpt om te onderkennen waar de kracht en de zwakte van de vakgroep zitten. Het wordt duidelijk waarom het soms tussen de leden van de vakgroep kan schuren. Binnen de vakgroep kunnen dan afspraken gemaakt worden over het benutten van de krachten en het omgaan met de zwaktes.

Voorbeeld

Voorbeeld groepsprofiel Voorbeeld van een groepsprofiel

In het voorbeeld groepsprofiel is een vakgroep weergegeven die gedreven is om resultaten te boeken (oranje) , afgestemd op de groepsleden in overleg en harmonie (groen) en vervolgens toetst of het niet slimmer kan of efficiënter (geel). De zwakte van deze vakgroep is dat alle mooie ideeën niet met daadkracht en zorgvuldigheid in praktijk worden gebracht (gemis aan rood en blauw). Nadat deze vakgroep dit onderkend had, is besloten het bestuur van de vakgroep anders samen te stellen. Er is bewust gekozen om in het vakgroepbestuur leden te kiezen met rood en blauw in het profiel. Ook wordt er nu gewerkt met een duidelijk jaarplan met acties en termijnen.

Praktisch

Elke deelnemer vult vooraf een online-vragenlijst in. Dit kost niet meer dan 10 minuten. Na afloop van de bijeenkomst waarin de uitslagen worden toegelicht krijgen de deelnemers het eigen MD-profiel, het groepsprofiel en een uitgebreid MD-naslagwerk.

Alle begeleiders van De Excellente Maatschap zijn gecertificeerd in het toepassen van de methode Management Drives.

Meer informatie over Management Drives

Management Drives website: www.managementdrives.com
Interview Excellente Maatschap met Management Drives, zie pagina 30: zorg-brochure.pdf

Contact

Schroom niet om vrijblijvend uw vraag aan ons te stellen.

De Excellente Maatschap

Bezoekadres:
Soestdijkseweg Zuid 224, 3721 AJ Bilthoven
Postadres:
Postbus 116, 3720 AC Bilthoven

T 035 5423922
E info@excellentemaatschap.nl
KvK 62110144